1

דוושות למורי נהיגה - משאית איסוזו

דוושות למורי נהיגה - משאית איווקו

איתות מכני

דוושות נהיגה למורה נהיגה

דוושות נוספות למורה נהיגה - משאית מאן

דוושת בלם נוספות לאוטובוס

התקנת מראות

מערכת חשמל חיווים ולחצנים ברכב איסוזו סומו

מערכת חשמל - משאית מאן

מרצדס אטיגו